Nej! Det finns i dagsläget totalt tre universitets- och högskoleutbildningar i Sverige som har liknande kursplan.

Utöver Visual Magic finns även: