Det är givetvis en fördel om du har testat skapa saker i 3D – men inget krav. Att du är estetiskt lagd (har en känsla för färg och form) är viktigare. Vi kommer att se till helheten, det vill säga att om du är bra på att rita/måla för hand kan det kompensera för brist på erfarenhet i 3D-program – och tvärtom.

Vi kommer att skicka ut ett antagningsprov till alla sökande där de får visa vad de kan.