Du kan ansöka fram till den 4:e maj 2021.

Därefter finns chans till kompletteringar (betyg och inlämningsuppgifter) fram till den 15 juni 2021. Antagningsbesked under juni (innan midsommar). Ut­bild­nings­start 23 augusti 2021.

Ef­ter att du re­gi­stre­rat dig on­li­ne får du ett e-post­med­de­lan­de med dina in­logg­nings­upp­gif­ter och du kan följa din ansökan och få ak­tu­ell in­for­ma­tion via ditt konto.

Läs mer och ansök här!