Utbildningen ligger i Skellefteå – mitt i norra Europas snabbast växande spelkluster (Arctic Game Lab).

Visual Magic: VFX-artist för film och spel har, tillsammans med fem andra spelnära utbildningar, egna våningsplan i två av Skellefteå Campus byggnader (alldeles intill huset där spelföretagen sitter). Där har vi även skapat en kreativ miljö och jobbar mycket för sammanhållning och samarbete utbildningarna emellan. Totalt är det ca: 400 studenter inom spel/grafik på Campus Skellefteå!

Mer info om studieort och annat hittar du på:
https://skelleftea.se/yrkeshogskolan/vfx-artist-3d-visualisering-och-digital-compositing
http://www.campus.skelleftea.se

Här finns även ett infoblad:
https://www.skelleftea.se/Frist%C3%A5ende%20webbplatser/Yrkesh%C3%B6gskolan/bifogat/Infoblad%20YH_VFX-artist%202021.pdf