Plugga till VFX-artist hos oss. 2,5 år lång Yrkeshögskoleutbildning.
Start2021-11-19T10:45:18+01:00

Plugga till
VFX-artist

FÖR SPEL OCH FILM

FÖR SPEL OCH FILM

LÄS MER OCH ANSÖK!

Klipp skapade av Important Looking Pirates och Goodbye Kansas Studios

VISUAL MAGIC PRESENTERAS I SAMARBETE MED

VISUAL MAGIC PRESENTERAS I SAMARBETE MED

DETTA KAN DU JOBBA MED EFTER AVLSUTAD UTBILDNING

SPEL

VFX blir allt viktigare i alla typer av digitala spel. Både för att bygga karaktärer och miljöer i själva spelet och för att skapa mellansekvenser och imponerande trailers.

FILM

I film blandar man ofta filmat material och 3D för att skapa scener och miljöer som annars skulle vara för dyra, farliga eller helt enkelt omöjliga att spela in

REKLAM

I takt med att kraven på reklam blir allt större används allt oftare avancerade visuella effekter för att skapa unika kampanjer som engagerar.

VISUAL-ISERING

VFX/realtidsgrafik används även inom bl.a. arkitektur och för att förklara samt sälja ny teknik. Ett område där VFX växer med rekordfart.

TV-SERIER

Streamingtjänster vet att VFX säljer och nyttjar därför bl.a. Virtual Production i sina produktioner. Även dokumentärfilmer använder VFX för att återskapa antika städer och dinosaurier.

FAQ - Vanliga frågor

English or Swedish?2021-11-21T23:35:21+01:00

Most of the lectures/classes are held in English – both to help our non Swedish students and because of English being the chosen corporate language of the industry (thus our guest lecturers tend to prefer to teach in that language). Also, most VFX-software are in English anyway.
Individual help is provided in both English and Swedish.

De flesta föreläsningarna/lektionerna hålls på engelska – både för att hjälpa våra icke-svenska studenter och för att engelska är det valda koncernspråket i branschen (därför brukar även våra gästföreläsare föredra att undervisa på det språket). Dessutom är de flesta VFX-programvara på engelska.
Individuell hjälp ges på både engelska och svenska.

Vilka var arbetsproven inför antagning 2021?2021-06-28T10:12:31+02:00

OBS! Nedanstående info gällde inför antagning 2021 (som stängde 2021-05-04) – men det lär bli något liknande för 2022.

Vi vill ge alla möjligheten att söka och har därför valt att inte gå på betyg i vår intagning. Vi behandlar dessutom alla ansökningar anonymt för att säkerställa att ålder, kön, etnisk härkomst osv. inte kommer att påverka urvalet. Det som istället bedöms är kunskaper och färdigheter – i kombination med ditt driv och din vilja att få gå denna utbildning. Vi kommer att se till helheten, det vill säga att om du är bra på att rita/måla för hand kan det kompensera för brist på erfarenhet i 3D-program – och tvärtom

Alla som ansöker utbildningen behöver även komplettera med arbetsprov som visar praktisk färdighet. Totalt handlar det om tre arbetsprov á 40 poäng. 

  • Arbetsprov 1. En handritad blyertsteckning.
  • Arbetsprov 2. En färgglad illustration eller animerad sekvens skapad med dator.
  • Arbetsprov 3. Valfritt tidigare arbete.

Den sammanlagda poängsumman (max 120 poäng) utgör sedan grunden för rangordning av de behöriga sökande. De sökande med högst poängtal antas och övriga placeras på reservlistan. Notera: Söktrycket är högt (2020 var det över 120 sökande till 20 platser) så arbetsproven är väldigt viktiga.

ARBETSPROV 1

Teknik: Handritad koncept/skiss, använd blyertspennor. Format: A4, inscannat eller avfotograferat. Bedömningsgrund: Kreativitet och teckningskunskap samt känsla för form och/eller anatomi samt visuellt berättande. Specifikation: Hur du jobbat och hur din erfarenhet har påverkat ditt arbete ska sedan beskrivas i ett formulär.

Du får gärna göra flera skisser och/eller visa hur du arbetat för att få fram den slutgiltiga bilden – men de ska då sammanfogas i en enda bild (endast ett arbetsprov 1 skickas in). Döp filen till ditt namn och vilket arbetsprov det gäller (typ: ”roy_batty_1B.jpg”).

Välj en av följande uppgifter:

  • Alternativ 1A: “Efter en tung arbetsdag”. Motiv: En trollkarl/häxa/magiker som kommer hem efter jobbet.
  • Alternativ 1B: “Självporträtt i balans”. Motiv: Ett självporträtt där du balanserar på en pall.

OBS! Fyll även i formuläret för Arbetsprov 1: https://forms.gle/r1aLeNRW3otS3CFA8

 

ARBETSPROV 2

Teknik: En bild eller ett filmklipp med starka färger som du skapat/modifierat med dator, ritplatta eller liknande. Du behöver inte göra allt från grunden utan kan nyttja assets och annat material. Inget krav på specifik programvara. Format: En bild på max 50 Mb eller ett filmklipp på max 30 sekunder (max 500 MB). Gärna med breakdowns (som visar hur du skapat ditt verk). Bedömningsgrund: Din känsla för form och färg, din kreativitet och hur du kan hantera vald programvara. Specifikation: Hur du jobbat ska sedan beskrivas i ett formulär. Du får gärna göra flera bidrag – men de ska då sammanfogas i en enda fil (endast ett arbetsprov 2 skickas in). Döp filen till ditt namn och vilket arbetsprov det gäller (typ: ”dorothy_gale_2A.xxx”).

Välj en av följande uppgifter:

  • Alternativ 2A: “Ett oväntat möte”. Motiv: Hur du tänker dig ett oväntat och färgstarkt möte (ett UFO som landar, någon som träffar ett väsen, eller annat).
  • Alternativ 2B: “Visuell magi”. Motiv: Någon som använder magi för att skapa något färgsprakande.

OBS! Glöm inte att fylla i formuläret för Arbetsprov 2: https://forms.gle/gR6Gp13s5fix3s6W8

 

ARBETSPROV 3

Här ska du skicka in något du gjort tidigare (eller för denna ansökan). Motiv: Valfritt men helst kopplat till utbildningen på något sätt. Format: En bild (kan vara ett kollage med flera motiv) på max 50 Mb eller ett filmklipp på max 2 minuter och max 500 Mb. Bedömningsgrund: Hur ditt inskickade arbete visar på färdigheter som kan vidareutvecklas i vår utbildning, d.v.s. din potential. Specifikation: Hur du tänkt och jobbat ska sedan beskrivas i ett formulär.

Döp mappen/filen till ditt namn och vilket arbetsprov det gäller (typ: ”kuro_hebi_3.xxx”).

OBS! Se till att även fylla i formuläret för Arbetsprov 3: https://forms.gle/sjB5VKvHF7PnBSJL9

 

Inlämning

Skicka in arbetsproven i god tid innan deadline (den 20 juni) – så hinner vi reagera om någon fil har blivit korrupt eller har andra problem.
Är filen >10 MB rekommenderar vi att du använder en webbtjänst som kan skicka stora filer, exempelvis https://sprend.com/sv/ eller https://www.transfernow.net/sv/

Skicka dina arbetsprov till arbetsprov@visualmagic.se
Märk mailen (subject) med ”VFX21 ARBETSPROV ”, numret på arbetsprovet och ditt namn.

Varför finns ni inte med på Antagning.se2021-04-14T21:48:37+02:00

Antagning.se har enbart program och kurser för Universitet och Högskolor. Vi är en Yrkeshögskoleutbildning. Läs mer om Yrkeshögskolan <<här!>>

Hur söker jag CSN?2021-04-13T19:40:35+02:00

Utbildningen berättigar till studiemedel – men du måste själv ansöka om detta hos Centrala studiestödsnämnden: https://www.csn.se/
Nedan finner du lite uppgifter som kan vara bra att veta i din kontakt med CSN:

Utbildningens officiella namn
VFX-artist: 3D-visualisering och digital compositing

Anordnare
Vuxenutbildningen, Skellefteå kommun

Studietiden och omfattningen motsvarar: studier på heltid, 100% i 101 veckor

 

Vad innebär bostadsgaranti?2021-04-19T18:47:53+02:00

Tack vare kommunala bostadsföretaget Skebo kan vi garantera boende till alla som vill studera hos oss! Bostadsgarantin innebär att du som studerande får förtur till en hyreslägenhet – du slipper alltså oroa dig vad gäller boende! Läs mer >>här<<

Vad heter utbildningen – Visual Magic eller VFX-artist?2021-04-13T19:49:50+02:00

Bra fråga 🙂

Kärt barn har många namn. Officiellt (inkl. på ansökningen) heter utbildningen: VFX-artist: 3D-visualisering och digital compositing

Vi använder dock oftast istället namnet: Visual Magic – VFX-artist för spel och film (alternativt, på engelska: Visual Magic – VFX-artist for games and movies).

När är sista ansökningsdatum inför HT 2021?2021-04-25T10:58:09+02:00

Du kan ansöka fram till den 4:e maj 2021.

Därefter finns chans till kompletteringar (betyg och inlämningsuppgifter) fram till den 20 juni 2021. Antagningsbesked under slutet juni (före midsommar), då får du även möjlighet att boka upp en lägenhet. Ut­bild­nings­start 23 augusti 2021.

Ef­ter att du re­gi­stre­rat dig on­li­ne får du ett e-post­med­de­lan­de med dina in­logg­nings­upp­gif­ter och du kan följa din ansökan och få ak­tu­ell in­for­ma­tion via ditt konto.

Läs mer och ansök här!

Måste man kunna VFX för att söka?2021-04-13T20:09:41+02:00

Det är givetvis en fördel om du har testat skapa saker i 3D – men inget krav. Att du är estetiskt lagd (har en känsla för färg och form) är viktigare. Vi kommer att se till helheten, det vill säga att om du är bra på att rita/måla för hand kan det kompensera för brist på erfarenhet i 3D-program – och tvärtom.

Vi kommer att skicka ut ett antagningsprov till alla sökande där de får visa vad de kan.

Måste jag ha läst Engelska 6 i gymnasiet?2021-04-13T20:08:52+02:00

Vi kräver Engelska 6 eller motsvarande kunskaper. Detta främst för att de studerande ska kunna hänga med vid föreläsningar från internationella artister.

Det går jättebra att söka även om du inte har läst Engelska 6 (eller bara saknar slutbetyg)!

För att vi ska få koll på din engelska (utan ett betyg) ska du då istället bifoga en kortare text (ca en halv A4) där du, med egna ord på engelska, berättar om varför du vill gå utbildningen. Texten behöver inte vara perfekt, det räcker om vi ser att du har hyfsad koll 🙂

Var ligger utbildningen?2021-04-13T20:11:03+02:00

Utbildningen ligger i Skellefteå – mitt i norra Europas snabbast växande spelkluster (Arctic Game Lab).

Visual Magic: VFX-artist för film och spel har, tillsammans med fem andra spelnära utbildningar, egna våningsplan i två av Skellefteå Campus byggnader (alldeles intill huset där spelföretagen sitter). Där har vi även skapat en kreativ miljö och jobbar mycket för sammanhållning och samarbete utbildningarna emellan. Totalt är det ca: 400 studenter inom spel/grafik på Campus Skellefteå!

Mer info om studieort och annat hittar du på:
https://skelleftea.se/yrkeshogskolan/vfx-artist-3d-visualisering-och-digital-compositing
http://www.campus.skelleftea.se

Här finns även ett infoblad:
https://www.skelleftea.se/Frist%C3%A5ende%20webbplatser/Yrkesh%C3%B6gskolan/bifogat/Infoblad%20YH_VFX-artist%202021.pdf

Vilken programvara kommer vi att använda?2021-05-19T11:58:45+02:00

Utbildningen kommer att följa de behov som finns i branschen för att ni ska komma mycket väl förberedda till praktik och jobb. Vi kommer bland annat att utbilda i Blender, Maya, 3ds Max, Nuke, Houdini, Z-brush och Ftrack samt Unreal Engine.

Får man låna dator under studietiden?2021-04-13T20:04:55+02:00

Ja! Alla studerande får låna varsin kraftfull stationär dator under studietiden – och får dessutom en egen ”arbetsplats” i våra nyrenoverade lokaler.

Är detta den enda VFX-utbildningen i Sverige?2021-11-21T23:40:20+01:00

Det finns i dagsläget totalt tre universitets- och högskoleutbildningar i Sverige som har liknande kursplan.

Utöver Visual Magic: VFX-artist finns även:

Nyheter & Info

Studentcase: Blandade klipp

Visual Magics första VFX-klass, VFX20, har gjort en hel del skarpa projekt på uppdrag av externa beställare. I denna video visas korta klipp från några [...]

Sommaravslutning: VFX20

Visual Magics första årgång, VFX20, tar sommarlov! Efter ett intensivt första år firar vi sommarens intåg med våra lärare och studerande. 28 personer i 28 °C, coincidence? I Think Not! [...]

Lär känna våra studenter: Deniz – VFX20

I Visual Magics första årgång, VFX20, hittar vi Deniz. Varför vill du jobba som VFX-artist? Jag har alltid älskat effekter i filmer och därför velat jobba med det. Jag har [...]

Studentcase: Motion Capture x kampsport

Ibland står bara planeterna i rad och allting kommer samman. Det var exakt det som hände när Skellefteå Budokan och Visual Magic hittade det perfekta samarbetet. [...]

Studentcase: Musikvideo till FSOL

Redan under sin första termin fick Visual Magics första VFX-klass, VFX20, göra en kommersiell musikvideo till Future Sound of London - FSOL. Detta möjliggjordes, och [...]

En utbildning med passion & engagemang

Vi som står bakom utbildningen drivs av en passion för det vi gör och har ambitionen att, tillsammans med företag och våra studenter, lyfta ribban ordentligt. Vi vill skapa en [...]

Garanterat boende till studenter

Tack vare kommunala bostadsföretaget Skebo kan vi garantera boende till alla som vill studera hos oss! Bostadsgarantin innebär att du som studerande får förtur till en hyreslägenhet - du slipper [...]

En ny utbildning – med nytt tänk

Visual Magic är betydligt mer än bara en VFX-utbildning. Vi erbjuder branschdesignad studionära färdighetsträning. Hos oss får du spendera dagarna med världsledande artister och lära dig yrket i projektform, inte [...]

En studietid med en rik fritid

Vi är måna om ditt välmående, din hälsa och att du får en bra studietid, därför erbjuds bland annat kostnadsfria träningsmöjligheter. Via studentföreningen erbjuds även en mängd aktiviteter - allt [...]

En försmak av arbetslivet

All undervisning sker i väldigt nära samarbete med spel- och filmbranschen. Våra lärare och föreläsare är yrkesverksamma och kan därför undervisa i de programvaror och arbetssätt som branschen använder. Vi [...]

Rätt utbildning för dig?

Denna VFX-utbildning är skräddarsydd för dig som redan har en bra känsla för färg och form och ett brinnande intresse av att få jobba med digitala, visuella specialeffekter (VFX) inom [...]

Load More Posts