Start2020-03-27T10:59:45+01:00

Visual Magic

VFX-ARTIST FOR GAMES AND MOVIES

LÄS MER

Ansökan

Kursplan

FAQ – frågor & svar

Kursplan

Ansökan

FAQ – frågor & svar

SPEL

VFX blir allt viktigare i alla typer av digitala spel. Både för att bygga karaktärer och miljöer i själva spelet och för att skapa mellansekvenser och imponerande trailers.

FILM

I film blandar man ofta filmat material och 3D för att skapa scener och miljöer som annars skulle vara för dyra, farliga eller helt enkelt omöjliga att spela in.

REKLAM

I takt med att kraven på reklam blir allt större används allt oftare avancerade visuella effekter för att skapa fantastiska kampanjer som engagerar.

TV-SERIER

Streamingtjänster vet att VFX säljer och nyttjar tekniken flitigt i sina produktioner, samtidigt som dokumentärer återskapar forna tider med antika städer och dinosaurier.

VISUALISERING

Idag används VFX/realtidsgrafik inom främst arkitektur och för att förklara och sälja ny teknik men området växer i rekordfart.

VISUAL MAGIC PRESENTERAS I SAMARBETE MED

Kursinnehåll & ansökan

Utbildningen är på 2.5 år (500 yrkeshögskolepoäng där varje poäng motsvarar en studiedag).

Under det första året får du en bredare kunskapsbas med bland annat introduktionskurser i både 3D-visualisering och digital compositing. Inför det andra året väljer du inriktning och får sedan en rad mer specialiserade kurser. Hela sista terminen är praktik på ett företag i branschen.

År 1

Agilt projektarbete (10 yhp)
Foto och film – ljus, komposition och kamerateknik (20 yhp)
Preproduktion (Previs) (10 yhp)
3D-visualisering – introduktion (35 yhp)
Digital Compositing – introduktion (35 yhp)
Motion Capture  (40 yhp)
Virtual Production (Real-time) (40 yhp)

År 2

Inriktning:
3D-visualisering – inriktning  (50 yhp)
3D-visualisering – fördjupning 1 (50 yhp)
3D-visualisering – fördjupning 2 (50 yhp)
eller
Digital Compositing – inriktning (50 yhp)
Digital Compositing – fördjupning 1 (50 yhp)
Digital Compositing – fördjupning 2 (50 yhp)

Examensarbete (30 yhp)
Förberedelse Lia (30 yhp)

Sista termin

Lärande i arbete (100 yhp)

OBS! Pga corona är sista ansöknings­da­tum förlängt en månad, till den 15 maj 2020!
Det är viktigt att du skickat in ansökan innan dess. Därefter finns chans till kompletteringar (betyg och inlämningsuppgifter) fram till den 10 juni 2020. Antagningsbesked under juni (innan midsommar). Ut­bild­nings­start 31 augusti 2020.

Ef­ter att du re­gi­stre­rat dig on­li­ne får du ett e-post­med­de­lan­de med dina in­logg­nings­upp­gif­ter och du kan följa din ansökan och få ak­tu­ell in­for­ma­tion via ditt konto.

Hur du söker
Så här söker du till
Visual Magic – VFX-artist for games and movies.

Klic­ka på länken här nedan, skapa en användare hos Yh-myndigheten och fyll i din ansökan.
Notera: Hos Yh-myndigheten kallas denna utbildning ”VFX-artist”.

https://apply.yh-antagning.se/to/skelleftea/ht2020/4

Ansökan ska kom­plet­te­ras med slut­be­tyg från gym­na­si­et som lad­das upp på webben. Har du inte fått ut ditt slutbetyg ännu kan du skicka in det senare (före 10 juni), via din ansöknings­si­da. Saknar du fullständigt gymnasiebetyg finns istället chans att bedömas enligt reell kompetens genom att fylla i en blankett.

Har du frågor eller behöver hjälp med din ansökan kan du kontakta vår studentservice:
073-024 88 70, yh@skelleftea.se

Behörig­hets­krav
Grundläggande behörighet för yrkeshögskola* och kunskaper i engelska.
Dokumentation och programgränssnitt är oftast på engelska och företagen kommunicerar ofta internt på engelska pga en allt större del icke svenskspråkiga medarbetare. Undervisningen har därför vissa moment på engelska. De studerande skall därför ha kunskaper motsvarande gymnasiets Eng 6 vad gäller läs- och hörförståelse samt en förmåga att uttrycka sig i ord och text.

*Grundläggande behörighet för yrkeshögskola

 • Gymnasieexamen eller motsvarande
 • Bosatt i Sverige, Danmark, Finland, Island eller Norge

Läs mer om grundläggande behörighet för yrkeshögskola innebär:
https://www.yrkeshogskolan.se/om-yrkeshogskolan/ansokan-och-antagning/

Urvalsprocess

Intagning med urval sker i två steg:

 1. Steg ett: Behörighet:
  • De sökande skall skicka in gymnasiebetyg (eller motsvarande).
   OBS: För de som saknar fullständigt gymnasiebetyg finns istället chans att bedömas enligt reell kompetens genom att fylla i en blankett.
  • Om ovanstående betyg ej innehåller engelska 6 (alt. om betyg är ej godkänd) krävs att denna kunskap visas genom en skriftlig motivering på engelska varför du vill gå utbildningen, max 1 st A4, bifogas ansökan.
 2. Steg två (om fler sökande än platser): Om det blir fler behöriga sökande än platser kommer vi att höra av oss till dig och be om ytterligare underlag:
  • Tidigare utbildning: Intyg kring sökandes utbildning i kreativa ämnen, exempelvis estetprogram, eftergymnasial utbildning och/eller enstaka kurser inom konst, film, grafik eller liknande (25 poäng).
  • Erfarenhet: Formulär/intyg som påvisar yrkeserfarenhet, fritidsintressen, inspirationskällor, datormognad och erfarenheter samt andra kunskaper (reell kompetens) i för utbildningen relevanta ämnen (max 25 poäng).
  • Särskilt prov: Digitalt arbetsprov som visar praktisk färdighet. Instruktioner för inlämningsuppgiften skickas till de som ansökt och är behöriga (max 50 poäng).

Den sammanlagda poängsumman (max 100 poäng) utgör sedan grunden för rangordning av de behöriga sökande. De sökande med högst poängtal antas och övriga placeras på reservlistan.

Antagningsbeskeden skickas sedan ut innan midsommar 2020.


Lämna namn och kontaktinfo via detta formulär så skickar vi mer info om utbildningen, antagningsprocessen, vår bostadsgaranti och annat.
https://forms.gle/81yzB2D1cchChzvT8

FAQ – Vanliga frågor

Vad heter egentligen utbildningen, Visual Magic eller VFX-artist?2020-03-27T11:08:19+01:00

Bra fråga 🙂

Kärt barn har många namn.
Officiellt (inkl. på ansökningen) heter utbildningen: VFX-artist: 3D-visualisering och digital compositing

Vi använder dock ibland istället namnet: Visual Magic – VFX-artist för spel och film (alternativt, på engelska: Visual Magic – VFX-artist for games and movies).

Hoppas detta inte ställer till det för dig (och vi kommer snart att helt gå över till Visual Magic).

När är sista ansökningsdatum?2020-03-27T11:02:37+01:00

Pga corona är sista anmälningsdag flyttat till den 15 maj.

Det är viktigt att du skickat in ansökan innan dess. Därefter finns chans till kompletteringar (betyg och inlämningsuppgifter) fram till den 10 juni 2020. Antagningsbesked under juni (innan midsommar). Ut­bild­nings­start 31 augusti 2020.

Ef­ter att du re­gi­stre­rat dig on­li­ne får du ett e-post­med­de­lan­de med dina in­logg­nings­upp­gif­ter och du kan följa din ansökan och få ak­tu­ell in­for­ma­tion via ditt konto.

Hur du söker
Så här söker du till Visual Magic – VFX-artist for games and movies.

Klic­ka på länken här nedan, skapa en användare hos Yh-myndigheten och fyll i din ansökan.
Notera: Hos Yh-myndigheten kallas denna utbildning ”VFX-artist”.

https://apply.yh-antagning.se/to/skelleftea/ht2020/4

Måste man kunna VFX för att söka?2020-03-27T10:55:11+01:00

Det är givetvis en fördel om du har testat skapa saker i 3D – men inget krav.
Att du är estetiskt lagd är viktigare.

Vi kommer att skicka ut ett antagningsprov till alla sökande där de får göra några övningar som visar på känsla för färg och form.

 

Måste man ha betyg från gymnasie, Engelska 6?2020-03-27T10:55:26+01:00

Vi kräver Engelska 6 **eller motsvarande kunskaper** (vilket ju de flesta i Sverige har).
Detta främst för att de studerande ska kunna hänga med vid föreläsningar från internationella artister.

Det går jättebra att söka även om du inte har läst Engelska 6 (eller bara saknar slutbetyg).

För att vi ska få koll på din engelska (utan ett betyg) ska du då istället bifoga en kortare text (ca en halv A4) där du, med egna ord på engelska, berättar om varför du vill gå utbildningen. Texten behöver inte vara perfekt, det räcker om vi ser att du har hyfsad koll 🙂

Var ligger utbildningen?2020-03-27T10:54:41+01:00

Utbildningen ligger i Skellefteå, på Campus Skellefteå – mitt i Sveriges snabbast växande spelkluster.

Visual Magic: VFX-artist för film och spel kommer att, tillsammans med tre andra spelnära utbildningar, få ett eget våningsplan i en av Campus byggnader (intill huset där spelföretagen sitter). Där kommer vi att skapa en kreativ miljö och jobba mycket för sammanhållning och samarbete utbildningarna emellan.

Mer info om studieort och annat hittar du på:
https://skelleftea.se/yrkeshogskolan/vfx-artist-3d-visualisering-och-digital-compositing

http://www.campus.skelleftea.se

Här finns även ett infoblad:
https://skelleftea.se/Fristående%20webbplatser/Yrkeshögskolan/bifogat/YH_VFX-artist%203D-visualisering%20och%20digital%20compositing.pdf 

Vilken programvara kommer vi att använda?2020-03-27T10:54:31+01:00

Utbildningen kommer att följa de behov som finns i branschen för att ni ska komma mycket väl förberedda till praktik och jobb. Vi kommer bland annat att utbilda i Blender, Maya, 3ds Max, Houdini och Ftrack/Shotgun.

Hur funkar det med datorer, får man låna?2020-03-27T10:54:21+01:00

Ja!
Alla studerande får låna varsin kraftfull stationär dator under studietiden – och får dessutom en egen ”arbetsplats” i våra nyrenoverade lokaler.

Är detta den enda VFX-utbildningen i Sverige?2020-03-27T10:54:11+01:00

Nej, det finns i dagsläget tre högre utbildningar i Sverige som har liknande kursplan.

De två övriga är:

Visuell gestaltning – digital design, Universitet, 3 år, Skellefteå (https://www.ltu.se/edu/program/KKVDG/KKVDG-Visuell-gestaltning-Digital-design-1.157633)
(denna utbildning har dock ej något intag till hösten 2020)

VFX-artist, Xenter, Yrkeshögskola, 2,5 år, Tumba (https://www.xenter.se/utbildning/vfx-artist)

Var hittar man mer information kring vilka arbetsprov man ska skicka in och hur de bedöms?2020-03-27T10:57:00+01:00

Information om arbetsprov kommer att läggas upp på denna hemsida rätt snart (lite fördröjt pga corona), dessutom kommer vi att kontakta alla som anmält sig till utbildningen och ge ytterligare info.

VFX-branschen är en av Sveriges snabbast växande industrisektorer

Det gäller även Dataspelsbranschen (där VFX är en delmängd) som vuxit med mer än 35% per år under mer än tio år.
VFX är en förkortning av engelskans visual effects, dvs digitala, visuella specialeffekter för rörlig bild.

ARTIKLAR

En ny utbildning – med nytt tänk

Visual Magic är betydligt mer än bara en VFX-utbildning. Vi erbjuder branschdesignad studionära färdighetsträning. Hos oss får du spendera dagarna med världsledande artister och [...]

Bostadsgaranti och en rik fritid

Vi är måna om ditt välmående, din hälsa och att du får en bra studietid, därför erbjuds bland annat bostadsgaranti (med hyresfritt under sommarlovet), [...]

En försmak av arbetslivet

All undervisning sker i väldigt nära samarbete med spel- och filmbranschen. Alla lärare och föreläsare är yrkesverksamma och kan därför undervisa i de programvaror [...]

Om utbildningen

Visual Magic - VFX-artist för spel och film är en yrkeshögskoleutbildning* som ger spetskompetens inom digitala, visuella specialeffekter (VFX). Utbildningen har två inriktningar: - [...]

Rätt utbildning för dig?

Denna VFX-utbildning är skräddarsydd för dig som redan har en bra känsla för färg och form och ett brinnande intresse av att få jobba [...]

En del av något större

När du börjar på Visual Magic blir du samtidigt en del i något större, en community av likasinnade VFX-artister över hela världen. Under studietiden [...]