Kursplan VFX22

Utbildningen är på 2.5 år (500 yrkeshögskolepoäng där varje poäng motsvarar en studiedag och varje termin är på 100 yhp).

Under det första året får du en bredare kunskapsbas med bland annat introduktionskurser i både 3D-visualisering och digital compositing. Inför det andra året väljer du inriktning och får sedan en rad mer specialiserade kurser. Hela sista terminen är praktik på ett företag i branschen.

 • Agilt projektarbete – 10 yhp
 • Preproduktion (Previs) – 10 yhp
 • 3D-visualisering – introduktion – 30 yhp
 • Foto och film – ljus, komposition och kamerateknik – 20 yhp
 • Digital Compositing – introduktion – 30 yhp

Totalt: 100 YHP

 • Preproduktion (Previs): design – 10 yhp
 • Motion Capture  – 40 yhp
 • Virtual Production (Real-time) – 40 yhp
 • 3D-visualisering – introduktion: repetition – 5 yhp
 • Digital Compositing – introduktion: repetition – 5 yhp

Totalt: 100 YHP

Inriktning — 3D-visualisering:

 • 3D-visualisering – 50 yhp
 • 3D-visualisering – fördjupning 1 – 50 yhp

Totalt: 100 YHP

Inriktning — Digital Compositing:

 • Digital Compositing – 50 yhp
 • Digital Compositing – fördjupning 1 – 50 yhp

Totalt: 100 YHP

 • Inriktning: 3D-visualisering – fördjupning 2 – 40 yhp
 • Inriktning: Digital Compositing – fördjupning 2 – 40 yhp
 • Examensarbete – 30 yhp
 • Lärande i arbete (LIA): förberedelser, introduktion – 30 yhp

Totalt: 100 YHP

 • Lärande i arbete (LIA): praktik – 100 yhp