All undervisning sker i väldigt nära samarbete med spel- och filmbranschen. Alla lärare och föreläsare är yrkesverksamma och kan därför undervisa i de programvaror och arbetssätt som branschen använder. Vi har även internationellt erkända föreläsare på plats. I styrelsen för utbildningen sitter representanter från bl.a. DICE, North Kingdom och Goodbye Kansas, som är med och påverkar innehållet i utbildningen.

Till skillnad från universitetsstudier, som till största del sker via självstudier, så får du här mer än 20h/vecka klassrumsundervisning där du har en egen kraftfull arbetsstation och en ritplatta. Redan från första stund kommer vi att återskapa yrkeslivet – så du kommer att jobba i team med dina klasskamrater och studerande från andra utbildningar, exempelvis projektledare, interaktionsdesigners och programmerare.

Du kommer att ha “arbetsdagar” ca 08.30-16.30 fyra-fem dagar i veckan och ett minimum av läxor – så kvällar och helger frigörs för privatliv och frivilliga projekt, exempelvis Game Jams där du får hjälp att utveckla egna spel.

<<Läs mer om utbildningen här>>