All undervisning sker i väldigt nära samarbete med spel- och filmbranschen. Våra lärare och föreläsare är yrkesverksamma och kan därför undervisa i de programvaror och arbetssätt som branschen använder. Vi har dessutom ofta internationellt erkända föreläsare på plats. I styrelsen för utbildningen sitter representanter från bl.a. DICE, North Kingdom, Important Looking Pirates och Goodbye Kansas, som är med och påverkar innehållet i utbildningen.

Till skillnad från universitetsstudier, som till största del sker via självstudier, så får du här mer än 20h/vecka klassrumsundervisning där du har en egen kraftfull arbetsstation. Redan från första stund kommer vi att återskapa yrkeslivet – så du kommer att jobba i team med dina klasskamrater och studerande från andra utbildningar, exempelvis projektledare, interaktionsdesigners och programmerare.

Du förväntas lägga minst 40 h/vecka på dina studier, med “arbetsdagar” ca 08.30-16.30 fyra-fem dagar i veckan. Vi försöker hålla nere mängden hemuppgifter/läxor så att kvällar och helger frigörs för privatliv och frivilliga projekt, exempelvis fördjupningsuppgifter, filmprojekt eller Game Jams där du får hjälp att utveckla egna spel.

<<Läs mer om utbildningen här>>